BAŞVURU KOŞULLARI

Biga Belediyesi Toplu Konut Projesi Konut Satışı Başvuru Koşulları ve Bilgilendirme Metni:

1- Başvuru için gerekli belgeler
-Başvuru ücreti dekontu
-En az 1 yıldır ikamet edildiğini gösteren ikamet belgesi veya muhtarlık yazısı
-Kimlik Fotokopisi
-Başvuru Formu

2-Başvuru bedeli olarak 1+1 daireler için 3.000 TL, 2+1 daireler 5.000 TL için seçilen daire numarasını da belirterek Banka hesabına ödenecektir.

aşvuru bedelleri ön kayıt sonrası verilecek Banka hesabına ödenerek dekontu diğer belgelerle birlikte Satış Birimine teslim edilerek kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

Başvuru ücretini yatırmayan ve dekontunu ibraz etmeyen başvuru sahipleri ön kayıt yaptırmış olsalar dahi başvuru listesine kaydedilmeyecektir.

3-Başvurular başvuru süresince her daire için ayrı ayrı alınacak ve aşağıda belirtildiği şekilde bir dairede birden fazla başvuru olması durumunda başvuranların varsa öncelik sırası belirlenerek sıralanacak veya hepsinin aynı koşullarda olması durumunda kur’a ile sıralama yapılacaktır.

Bir kişi en fazla 1 daire için başvuru yapabilecektir.

4-Başvuru sahipleri satın almak istedikleri daire tipini belirlemek için hazırlanmış olan proje ve tanıtım dokümanlarından seçim yaparak daire blok, kat ve bağımsız bölümünü belirleyecektir.

5-Bir daireye 1’den fazla başvuru olması durumunda

-Kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğu adına daire olmayan kişinin başvurusu 1.sıraya alınır diğerleri yedek olarak sıralanır.
-Birden fazla kişinin durumu yukarıdaki şartlara uyması halinde aralarında Noter huzurunda kur’a çekilir ve kur’a sonucuna göre sıralama yapılır.

6-Başvuru yapan ve şartları karşılayan kişilerden gerekmesi halinde ek belge istenebilir.

7-Başvuru sonucu daire almaya hak kazanan hak sahiplerine başvuru formunda bildirdikleri telefon numarasına sms ile sözleşme yapmak üzere davet yapılır ve işlemler için randevu gün ve saati belirlenir. Başvuru yapanların isim listesi ile sözleşme yapacakları gün ve saat asil ve yedek hak sahibi listesi olarak www.bigatoplukonut.com web sayfasında 03.03.2021 tarihinde ilan edilecektir.

Başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi süreleri ile listelerin ilan edileceği tarihler Biga Kent Hizmetleri A.Ş tarafından gerek görülmesi durumunda değiştirilebilir. Bu durumda başvuru ücretlerinin iadesi ile kesin kayıt tarihleri de yeni başvuru süresine göre güncellenecektir. Yapılan değişiklikler www.bigatoplukonut.com adresinden ilan edilecektir. Gerek görülmesi halinde sadece ilgililerine sms veya e posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

8-Hak sahibi olarak ilan edilen kişilerden 1.sırada olup bildirilen gün ve saatte peşinatı ödediklerine ilişkin banka dekontu ile sözleşme yapmak üzere gelmedikleri takdirde asil listedeki hak sahipliği haklarını kaybetmiş olacaktır.

Ancak peşinatı süresi içerisinde ödeyen ve/veya belgelendirebildikleri mazereti olan hak sahiplerine sözleşme için yeni bir randevu tarihi belirlenir. Bu tarihte de sözleşmenin yapılmaması durumunda hak sahipliği sona erer.

Asil listede olup sözleşme yapmayan asil liste hak sahipleri yerine yedek listedeki hak sahipleri daire bazında sıralamaya uygun olarak sözleşme yapmaya davet edilir.

9-Yedek listede bulunan ve listeden çıkmak isteyen kişilerin ödedikleri başvuru bedelleri bildirecekleri banka hesap numaralarına 15 Mart 2021’de iade edilecektir. Başvuru yapan ancak yedek listede olup sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekleyen diğer hak sahiplerinden sözleşme yapılamayanlara başvuru ücretlerinin iadesi 30.03.2021 tarihinde yapılacaktır.

İade edilen başvuru ücretleri ile ilgili olarak hak sahipleri faiz veya başka ad altında ilave bir bedel talep edemez. İade edilmeyeceği bu şartnamede belirtilen başvuru bedelleri için hak sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz.

10-Sözleşme yapan hak sahiplerinin ödediği başvuru ücretleri peşinat veya peşin satış bedellerinden mahsup edilecektir.

11-Başvuru sahipleri sözleşme esnasında taksitli satın alma seçeneğini tercih etmeleri durumunda liste fiyatı esas alınarak daire bedelinin ödemesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır;
-en az %25’ini peşinat olarak,
-%10’unu 12 ay sonra ara ödeme olarak yapılacaktır.
-Daire bedelinin kalanını ise (en fazla %65’ini) 120 ay vade ile taksitle ödeyecektir.
Daire bedelini peşin olarak ödeyeceklere liste fiyatından %15 peşin ödeme indirimi yapılacaktır.

12-Peşin veya taksitli ödeme dışında farklı ödeme seçenekleri ile ödeme yapma talebi olması durumunda konu yönetime sunulacak ve belirlenecek ödeme planına göre ödeme yapılması sağlanacaktır.

13-Taksitli ödeme seçeneklerini tercih eden hak sahipleri tarafından sözleşme sırasında tüm taksitler için senet imzalanacaktır.

14-Projenin tamamlanma seviyesi %75 olarak gerçekleştiğinde Projenin yapımını üstlenen Yüklenici Firmanın anlaşacağı banka ile 0,79 vade farkı oranı artmaksızın (o tarihteki faiz oranlarının 0,79’un altında olması durumunda taksit miktarı azalabilir) kalan taksitlerin ana parası üzerinden hak sahibi tarafından konut kredisi kullanılacaktır. Bu durumda bankanın talep etmesi durumunda hak sahibi Bankaya kefil sunacaktır.

Kredi ile ilgili olarak hak sahibi dosya masrafı, komisyon vb herhangi bir ilave bedel ödemeyecek, taksit tutarları artmayacak mümkünse (konut kredi faizlerinin (sigorta veya ek ürünlü veya şartlı olanlar hariç) yıllık %9,48’in altına düşmesi durumunda taksitler azalacaktır.

15-Tapu devirleri kat irtifakı tesis edildikten sonra satış bedelinin tamamının ödenmiş olması durumunda ve program dahilinde yapılacaktır.

16-Satış bedellerine tapu harcı (alım-satım ve döner sermaye harcı) ile yapı kullanma izin belgesi harcı ve cins değişikliği harcı dahil olmayıp bu bedeller işlemlerin yapılacağı tarihte güncel değeri ile hak sahiplerinden talep edilecektir. KDV satış fiyatına dahildir.

17-Satış işlemi sonrası cayma konusunda ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak şartlar sözleşmede belirlenecektir.

18-Biga Belediyesi kuruluşu olan Biga Kent Hizmetleri AŞ tarafından gerçekleştirilen Biga Belediyesi Toplu Konut Projesi yapılan ihale ile işin yapımını üstlenen Aykar Ticari Yatırımlar ve İnşaat AŞ tarafından hasılat paylaşımı yöntemi ile inşa edilecek olup, projenin satış ve tanıtımına dair tüm iş ve işlemler Aykar İnşaat tarafından yapılacaktır.

Yüklenici Aykar Ticari Yatırımlar ve İnşaat A.Ş. ile Biga Kent Hizmetleri A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır.

19-Başvuru sahiplerinin başvurularının değerlendirilerek asil ve yedek listelerin onayı ile yapılan sözleşmelerin onayı Biga Belediyesi kuruluşu Biga Kent Hizmetleri AŞ tarafından yapılacaktır.

20-Biga Toplu Konut Projesi iki yıllık bir sürede tamamlanmak üzere planlanmış olmakla beraber 2022 yılı sonbaharında hak sahiplerine teslim edilmek üzere çalışmalar yürütülmektedir.

Biga Belediyesi Toplu Konut Projesinin Biga’mıza ve Biga’lı hemşerilerimize hayırlı olmasını dileriz.

Biga Kent Hizmetleri A.Ş.

İnternet sitemizi daha iyi kullanabilmeniz adına çerez kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak kullanılan çerezler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek adına Çerez Politikasını okuyunuz. Çerez Kullanımını Kabul Ediyorum